Credit: Richard A. Chapman/Sun-Times Media

Sushi X

1136 W. Chicago
312-491-9232

sushi-x.net

Runners-up

Coast Sushi

Tank Sushi